O NAMA

SUŠTINA POSTOJANJA OVOG WEB PORTALA JE BESPLATNO PRUŽANJE WEB RESURSA ZAINTERESOVANIM PROFESORIMA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA DA RAZVIJAJU ELEKTRONSKE MATERIJALE NA MOODLE PLATFORMAMA ZA:

OSNOVNE ŠKOLE  – http://osnovna.e-skola.co.rs/

SREDNJE ŠKOLA   – http://srednja.e-skola.co.rs/

CILJ JE POSTOJANJE OBJEDINENOG MESTA ZA STICANJE ZNANJA  A UJEDNO KAO RESURS ZA NAŠE UČENIKE DA ELEKTRONSKIM PUTEM UČE….

SVI KOJI ŽELE DA UČESTVUJU NA PLATFORMAMA DOBRO SU DOŠLI

+381658623161

O NAMA

SUŠTINA POSTOJANJA OVOG WEB PORTALA JE BESPLATNO PRUŽANJE WEB RESURSA ZAINTERESOVANIM PROFESORIMA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA DA RAZVIJAJU ELEKTRONSKE MATERIJALE NA MOODLE PLATFORMAMA ZA:

OSNOVNE ŠKOLE  – http://osnovna.e-skola.co.rs/

SREDNJE ŠKOLA   – http://srednja.e-skola.co.rs/

CILJ JE POSTOJANJE OBJEDINENOG MESTA ZA STICANJE ZNANJA  A UJEDNO KAO RESURS ZA NAŠE UČENIKE DA ELEKTRONSKIM PUTEM UČE….

SVI KOJI ŽELE DA UČESTVUJU NA PLATFORMAMA DOBRO SU DOŠLI

+381658623161